Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
FLUKE

Riešenia na kľúč pre Vašu bezpečnosť a pohodu

Spoločnosť B & K s.r.o., Bratislava je dlhodobý a spoľahlivý partner pre priemysel, dopravu, vývoj, skúšobníctvo, vedu, výskum a verejné zdravotníctvo. Ponúkame spoľahlivé riešenia aj v oblasti merania mechanických veličín, lisovacieho procesu, ako aj v oblasti termovíznej techniky.


Spoločnosť B & K s.r.o., Bratislava v roku 2012 úspešne absolvovala recertifikačný audit v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008 renomovanou certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD Slovakia s.r.o., čím platnosť certifikátu sa predĺžila o ďaľšie tri roky.