Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Ochrana a diagnostika strojov a zariadení

Na tejto stránke Vám ponúkame prehľad o ochrane, monitorovaní a diagnostiky technického stavu strojov a zariadení. Taktiež uvádzame informácie o vyvažovaní rotorov rotačných strojov.

Brüel & Kjaer Vibro
je považovaný za najväčšieho nezávislého výrobcu systémov a prístrojov na ochranu, monitorovanie a diagnostiku technického stavu strojov s preferenčným pôvodom Európskej únie (EU), čo v praktickom živote znamená tzv. „bezbariérovú logistiku“, rýchlu dodávku tovaru a náhradných dielov v rámci Európy. Spoločnosť sa opiera o viac ako 70-ročné skúsenosti v projektovaní a vo vývoji a poskytovaní prístrojového vybavenia a riešení na ochranu a vibrodiagnostiku strojov a zariadení.

 

Brüel & Kjaer Vibro je zjednotená spoločnosť z pôvodných spoločností Schenck Vibro a Brüel & Kjaer Condition Monitoring Systems. Výroba s centrom v Darmstadte (SRN) je zastúpená vo všetkých priemyselne významných krajinách sveta prostredníctvom svojich obchodných a servisných zastúpení. Okrem údajových listov a príručiek vydávaných v rôznych jazykoch, firma Brüel & Kjaer Vibro podporuje svojich partnerov a všeobecne odbornú verejnosť množstvom prípadových štúdií a technických zaujímavostí v časopise „uptime magazine“. Jeden z významných výsledkov, opísaných v uvedenom časopise, sa dosiahol v najväčšej výrobni zeleného etylénu na svete (Braskem, 200k ton za rok) v Triunfo Petrochemical Complex v Brazílii. Na www.bkvibro.com nájdete prehľad všetkých publikovaných časopisov „uptime magazine“ a je možné ich stiahnuť v pdf formáte.
 
Aktuálna publikácia na danú tému v renomovanom časopise
Strojárenstvo – Strojárenství č. 6/2017 str. 42-43 / 96
 

Najväčšia výrobňa zeleného etylénu na svete úspešne využíva systém COMPASS

Najväčšia výrobňa zeleného etylénu na svete úspešne využíva systém COMPASSTM.


B & K s.r.o. je najväčším dodávateľom na území Slovenskej republiky pre počítačom riadené integrované systémy na ochranu, monitorovanie a vibrodiagnostiku technického stavu strojov, dodávaných na kľuč. Má viac ako 20-ročné skúseností v oblasti navrhovania, projektovania a realizácie projektov zameraných na ochranu veľkého počtu strojov a výrobných zariadení. Okrem spracovania overenej technickej dokumentácie a realizácie diela, B & K s.r.o. vykonáva komplexné vyskúšanie systému (FAT – Factory Acceptance Test, SAT – Site Acceptance Test), školenie personálu na rôznych úrovniach a zabezpečuje kompletný záručný ako aj pozáručný servis z Bratislavy.

Chrániť takýto rotor parnej turbíny pri 3 000 ot/min je mimoriadne vážnou a zodpovednou úlohou.

Chrániť takýto rotor parnej turbíny pri 3 000 ot/min je mimoriadne vážnou a zodpovednou úlohou.


Na monitorovanie technického stavu a diagnostiku valivých ložísk sú k dispozícii účinné diagnostické metódy.

Na monitorovanie technického stavu a diagnostiku valivých ložísk sú k dispozícii účinné diagnostické metódy.


Na monitorovanie technického stavu a diagnostiku valivých ložísk sú k dispozícii účinné diagnostické metódy.
Z hľadiska dôslednej ochrany rotačných strojov sú významné najmä odporúčania nasledujúcich noriem:
 

Mechanické kmitanie na nerotujúcich častiach:

 • STN ISO 10816 Mechanické kmitanie – Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach

 
Mechanické kmitanie na rotujúcich hriadeľoch:

 • STN ISO 7919 Mechanické kmitanie strojov s nevratným pohybom. Meranie na rotujúcich hriadeľoch a kritéria hodnotenia

 

Okrem ochrany a monitorovania normou odporúčaných charakteristických hodnôt je významná dôsledná a spoľahlivá archivácia nameraných údajov, prostredníctvom databázového systému ORACLE® ako aj sofistikované metódy vibračnej diagnostiky firmy Brüel & Kjaer Vibro ako napr.:

 • jednotka na určenie stavu valivých ložísk (BCU Bearing Condition Unit)
 • vektory a vektorová analýza rotorového kmitania;
 • analýza s konštantnou relatívnou šírkou 70%, 23%, 6% pásma (CPB)
 • frekvenčná analýza na báze FFT (až do 40 kHz, synchronizovaná a nesynchronizovaná);
 • analýza obálky a cepstrálna analýza;

 
Uvedenými metódami je možné účinne sledovať resp. odhaliť široký okruh problémov spôsobených najmä:

 • zmenami vyváženosti rotačných častí
 • zmenami ustavenia súosovosti
 • opotrebením alebo poškodením valivých ložísk
 • opotrebením alebo poškodením klzných ložísk
 • závadami ozubených prevodov
 • trhlinami v dôležitých komponentoch
 • prechodovými dejmi počas prevádzky
 • narušením prúdenia kvapaliny v hydraulických strojoch
 • zmenami elektromagnetických podmienok u elektrických strojov
 • zadieraním
 • mechanickým uvoľnením

 
V danej oblasti B & K s.r.o. ponúka konzultačné a poradenské služby ako aj široký sortiment tematicky vhodne orientovaných odborných školení.

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.