Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Vibračné skúšky

Vibračné skúšky odolnosti a životnosti

Systémy na vibračné skúšanie slúžia na testy kvality, spoľahlivosti alebo trvanlivosti komponentov a zariadení na nájdenie potenciálnych problémov. Výhodou je nezávislosť od počasia a stavu vozovky, reprodukovateľnosť testovacích podmienok, ktoré sú presne definované a možnosť generovania testovacích profilov podľa potrieb a účelu. Ponúkame kompletné riešenia obsahujúce elektrodynamické budiče rôznej veľkosti, výkonové zosilňovače, spolu s riadiacim systémom pre režim sínusového, náhodného alebo rázového budenia, resp. kombinovaného budenia. V prípade potreby možno budiče doplniť o klimatické komory.

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.