Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Zvukomery

Hluk z dopravy, hlučnosť výrobkov

Integračný zvukomer 2240 triedy 1 podľa STN EN 61672 s vynikajúcou cenou. Ovládanie prístroja je mimoriadne jednoduché pomocou troch tlačidiel. Zvukomer sa používa hlavne na hodnotenie hluku na pracovisku, objektivizáciu environmentálneho hluku vo vonkajšom prostredí, ako aj na meranie hlučnosti výrobkov a vozidiel. Zvukomer sa tiež dodáva spolu s kalibrátorom hladiny zvuku 4231 v zvýhodnenom balíku pod označením 2240-A.

Sťažnosti obyvateľov na hluk

Integračný zvukomer 2239 triedy 1 podľa STN EN 61672 je určený na rýchle a jednoduché meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Zvukomer sa používa predovšetkým na vyšetrovanie sťažností pre účely mestskej polície s možnosťou okamžitého vytlačenia protokolu na sériovej tlačiarni, kontrolné merania hluku vo vonkajšom prostredí, kontrolu hladiny hluku na pracovisku a meranie hlučnosti výrobkov.

Ochrana zdravia pri práci. Hluk vo vonkajšom prostredí

Ručný analyzátor zvuku 2250 v reálnom čase je obľúbeným prístrojom na úradné aj technické merania hluku na pracovisku a vo vonkajšom prostredí. Ovládanie analyzátora je veľmi jednoduché. Spustenie merania, jeho zastavenie a uloženie nameraných výsledkov možno v náročnom prostredí vykonať jednou rukou. Výsledky merania sa prehľadne zobrazujú na veľkom farebnom dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Displej možno pomocou farebných schém a nastavením kontrastu prispôsobiť pre dobrú viditeľnosť na prácu v exteriéri, pri ostrom slnečnom svetle, v interiéri alebo v noci. Prístroj je modulárny a podľa potreby ho možno rozšíriť o ďalšie aplikácie – zvukový a časový záznam, úzkopásmovú FFT analýzu, stavebnú akustiku a pod. Analyzátor zvuku sa dodáva aj v cenovo úspornej konfigurácii 2250-L.  

Hlukový dozimeter

Hlukový expozimeter typu 4448 je malý a robustný prístroj určený na meranie osobnej hlukovej expozície. Vykonáva meranie hlukovej dávky jednej osoby počas pracovného dňa a poskytuje užitočné funkcie, ktoré zefektívňujú jeho použitie pri ochrane sluchu.
 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.