Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats
HBM na lýmec

Vedeli ste?

V našom portfóliu nájdete aj   KLÍMA KOMORY!
 
Aj keď mnohí nás poznáte ako odborníkov pre oblasť merania a analýzy hluku a vibrácií, dovoľujeme si ponúknuť do Vašej pozornosti dôležitú oblasť nášho pôsobenia.
 
Klíma komory značky CLIMATS sú ideálne pre:
  • Testovanie materiálov vo výrobnom procese
  • Možnosť kombinácie klimatických testov s vibračným testovaním
  • Testovanie produktov so simuláciou dažďa alebo búrky,
  • Bezpečné testovanie olejov a hydrokarbonátov,
  • Zmrazovanie a rozmrazovanie, simulácia oslnenia
 
Pokiaľ Vás oslovila čo i len jedna z oblastí, potom sme tu práve pre Vás.
Vyberte si z nasledovných riešení:

 
Široká škála klíma komôr umožňuje vykonávať klimatické testy v teplotnom rozmedzí od -90 °C do + 250 °C. Testovacie objemy od 55 litrov až do viac ako 100 000 litrov. V ponuke sú okrem štandardne vyrábaných komôr aj komory na mieru. Viac informácií...
Klíma komory používané pri vibračných testoch
CLIMATS upravil klíma komory tak, aby boli uspôsobené pre použitie pri vibračných testoch. K dispozícii sú tri základné konštrukcie:
- komora s vysunutou testovacou skriňou (ViBav);
- komora na nohách (ViBp);
- komora na zdvíhacom stole (ViBt).
Tieto klíma komory umožňujú vykonávať testy v teplotnom rozmedzí od -90 °C do + 180 °C. Viac informácií...
 
Klíma komory s tepelným šokom
V tomto type klíma komôr sa výrobok presúva z chladnej do horúcej skrine. Náhla zmena teploty v rozmedzí od -90 °C do + 220 °C odhalí prípadnú závadu výrobku, resp. určí jeho životnosť. Tieto klíma komory sú vybavené 2 alebo 3 skriňami s košom, ktorý umožňuje automatický prenos výrobku z jednej skrine do druhej. Všetky komory tejto rady umožňujú kombinovať testy teplotného šoku s rýchlymi cyklickými testami výrobku na meniacu sa teplotu (ESS). Vyberte si najvhodnejší model podľa celkových rozmerov vašich produktov. Viac informácií...

         Celý modelový rad nájdete na tomto linku
 
                         Využitie klíma komôr nájdete v rôznych odvetviach:
 

   Elektrotechnický priemysel

    Ťažký priemysel
 
   Automobilový priemysel
 
 
    Chemické, farmaceutické
    či iné laboratóriá

V prípade Vášho záujmu radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, alebo poskytneme ďalšie informácie v rámci bezplatnej odbornej konzultácie.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu


S úctou
 
B & K s.r.o.

Palisády 20 • 811 06 Bratislava • Slovakia
Phone: +421 2 544 307 01 • Mobile: +421 905 325 666
Email: bk@bruel.sk • Web: www.bruel.sk

 
* Táto správa Vám bola zaslaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade Vášho nesúhlasu s ďalším zasielaním obchodných oznámení, prosím pošlite tento e-mail späť a do predmetu správy uveďte Neposielať.

Identifikácia:
B & K s.r.o., so sídlom , Palisády 20, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31361021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 5994/B

Upozornenie:
Táto správa, ktorá môže obsahovať dôverné informácie a/alebo zákonom chránené informácie, je určená výhradne adresátovi. V prípade, že omylom dostanete túto správu, prosíme Vás, aby ste nám to ihneď oznámili odpoveďou na tento email a vymazali túto správu zo systému a vášho počítača. Akékoľvek skúmanie, opakovaný prenos, zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek iné použitie obsahu tejto správy neoprávnenou osobou (alebo v rozpore s cieľom tejto správy) je prísne zakázané a môže byť považované za protiprávne.