Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Elektromechanické lisy

Monitorovanie lisovacieho procesu a elektromechanické lisy

 
Monitorovanie lisovacieho procesu je dôležitým článkom vo výrobe na dosiahnutie 100% kvality produkcie. Zabezpečenie kvality je založené na sledovaní dvoch veličín počas lisovania - sily a polohy – nezávisle od výrobného nástroja, prípravkov alebo zložitosti lisovacieho procesu.


Elektromechanické lisy sú výrobné zariadenia na tvárnenie materiálu, kde sú integrované snímače sily a polohy. Numericky riadené lisovacie moduly sú zvyčajne implementované do výrobnej linky, kde sú riadené z PLC. Elektromechanické lisy sa využívajú hlavne pre nasledovné výhody:

  • zvýšenie rýchlosti výrobného procesu
  • ochrana životného prostredia – bez potreby oleja
  • úspora energie – odber len počas lisovania
  • presné polohovanie a vysoká opakovateľnosť
  • presné zadanie sily a monitorovanie lisovacieho procesu
 

Elektromechanický lis
Elektromechanický lis monitoruje kvalitu lisovacieho procesu vo výrobe

Čítajte viac 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)