Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Elektromechanické lisy

Monitorovanie lisovacieho procesu a elektromechanické lisy

 
Monitorovanie lisovacieho procesu je dôležitým článkom vo výrobe na dosiahnutie 100% kvality produkcie. Zabezpečenie kvality je založené na sledovaní dvoch veličín počas lisovania - sily a polohy – nezávisle od výrobného nástroja, prípravkov alebo zložitosti lisovacieho procesu.


Elektromechanické lisy sú výrobné zariadenia na tvárnenie materiálu, kde sú integrované snímače sily a polohy. Numericky riadené lisovacie moduly sú zvyčajne implementované do výrobnej linky, kde sú riadené z PLC. Elektromechanické lisy sa využívajú hlavne pre nasledovné výhody:

  • zvýšenie rýchlosti výrobného procesu
  • ochrana životného prostredia – bez potreby oleja
  • úspora energie – odber len počas lisovania
  • presné polohovanie a vysoká opakovateľnosť
  • presné zadanie sily a monitorovanie lisovacieho procesu
 

Elektromechanický lis
Elektromechanický lis monitoruje kvalitu lisovacieho procesu vo výrobe

Čítajte viac