Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Hlukový dozimeter typu 4448

Jediný hlukový dozimeter na Slovensku s typovou skúškou!
 


Pre akreditované meranie osobnej hlukovej expozície je potrebné použiť typovo schválené určené meradlo. V súčasnosti jediným typovo schváleným určeným meradlom na 
Slovensku je Hlukový dozimeter typu 4448 od Brüel & Kjaer. 

Prístroj je určený na účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Slúži na meranie hlukových expozícií, ktorým sú pracovníci vystavení počas pracovného dňa. Expozimeter sa upevní na rameno človeka s meracím mikrofónom umiestneným blízko ucha a počas pracovnej doby meria hladinu akustického tlaku, z ktorej prístroj vypočíta zvukovú expozíciu, ktorej bol človek vystavený.


Osobný zvukový expozimeter typu 4448 - bez akýchkoľvek káblov meria paralelne všetky parametre požadované štandardmi pre pracovné prostredie. Prístroj má jednoduché ovládanie dvomi tlačidlami, pričom informačný LCD displej a autokalibračná funkcia umožňujú jednoduchú a rýchlu prácu. Vstavaná pamäť a nabíjateľná batéria umožňujú meranie počas niekoľkých pracovných dní.


   

     Oblasti použitia:
 • Hodnotenie hlukovej expozície pri práci
 • Vyhodnotenie pracovného hluku
 • Denný "hlukový dozor"
 • Správny výber chrániča sluchu

Prístroj súčasne meria LAeq a  LCeq. Pomocou metód Noise Reduction Rating (NRR), Single Number Rating (SNR) and/or High, Middle, Low (HML) rating je možné priamo z nameraných údajov vybrať vhodnú ochranu sluchu.
LCD displej zreteľne zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie a pamäte, kľúčové parametre počas merania a tiež vám umožní prezrieť údaje z posledných meraní.

Pri súčasnom meraní všetkých relevantných parametrov hluku, dozimeter eliminuje potrebu vykonávať špeciálne nastavovania prístroja pred meraním. Vymeniteľné upínacie klipy poskytujú najlepšie prispôsobenie činnostiam používateľa a oblečeniu. K dispozícii je nelicencovaný počítačový softvér Protector na nastavenie dozimetra, ktorý umožňuje export nameraných údajov a výpočet hlukovej expozície pracovníka.


MOŽNOSTI PRÍSTROJA
 • Ekvivalentná kontinuálna hladina zvuku LAeq, LCeq, LCeq-LAeq
 • Priemerná hladina zvuku Lav
 • Impulzne vážená priemerná hladina zvuku LAleq
 • Maximálna vrcholová hladina zvuku PEAK: LCpeak, LApeak, LZpeak
 • Časovo vážený priemer (TWA): Q=5
 • Maximálna hladina akustického tlaku LAFmax, LASmax, LAImax
 • Minimálna hladina akustického tlaku LAFmin, LASmin, LAImin
 • Hladina zvukovej expozície: LAEPd, LEX,8hod, LAE
 • Zvuková expozícia: Pa2h, Pa2s
 • Zvuková expozícia „dávka“:%
 • 8 hod. dávka: %
 • 180 hodín ukladania záznamov: LAeq, Lav, LZpeak a LZpeak v 1 minútovom intervale
 • Výpočet vrcholových hodnôt Peak (prekročenie úrovne 135, 137 a 140 dB)
 • Prednastavená doba merania až do 12 hodín
 • LCD displej pre kontrolu merania na prístroji, stav batérie a pamäte
 • Možnosť uzamknutia tlačidiel a displeja
 • Výstražný LED alarm pre nebezpečnú hladinu zvuku
 • Nabíjateľná batéria NiMH, ktorá poskytuje 28 hodín prevádzky
 
Pre vypracovanie cenovej ponuky, alebo predvedenie prístroja, nás môžete kontaktovať na uvedených kontaktných adresách.
 
 

Údajový list 4448  (ENG)

Príručka používateľa 4448 (SKK)

User Manual 4448  (ENG)

Certifikát typu meradla 4448 (SKK)

 


 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)