Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
EMS
Climats

Meranie krútiaceho momentu

Presné meranie krútiaceho momentu rotačných strojov a zariadení je dôležitým kritériom pre efektívnu kontrolu kvality počas montáže a pri vývoji nových produktov. Snímače krútiaceho momentu sa používajú pre:

  • testovanie elektromotorov a pohonov
  • automatické skrutkovače v sériovej výrobe
  • určenie mechanického výkonu na hriadeli
  • kontrolu kvality výrobného procesu
  • výskum a vývoj
  • výstupnú kontrolu a skúšky
 

Snímače krútiaceho momentu pracujú na tenzometrickom princípe. Medzi statorom a rotorom majú bezkontaktný prenos signálu, integrovanú elektroniku a vysokú odolnosť voči rušeniu. Niektoré snímače majú ako opciu dva rôzne meracie rozsahy, čo umožňuje používať jeden snímač pre rôzne úlohy alebo zvyšovať presnosť merania.

  • Široký rozsah snímačov podľa veľkosti krútiaceho momentu a pre rôzne aplikácie a otáčky.
  • Odolné prevedenie do priemyslu vhodné na zabudovanie do výrobných liniek.
  • Snímače krútiaceho momentu v rozsahu od 0,01 Nm do 20 000 Nm.
Zabezpečujeme tiež firemnú aj akreditovanú kalibrácia snímačov krútiaceho momentu.
 
Snímače krútiaceho momentu
 
Kalibrácia krútiaceho momentu skrutkovača
  

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)