Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Meranie krútiaceho momentu

Presné meranie krútiaceho momentu rotačných strojov a zariadení je dôležitým kritériom pre efektívnu kontrolu kvality počas montáže a pri vývoji nových produktov. Snímače krútiaceho momentu sa používajú pre:

  • testovanie elektromotorov a pohonov
  • automatické skrutkovače v sériovej výrobe
  • určenie mechanického výkonu na hriadeli
  • kontrolu kvality výrobného procesu
  • výskum a vývoj
  • výstupnú kontrolu a skúšky
 

Snímače krútiaceho momentu pracujú na tenzometrickom princípe. Medzi statorom a rotorom majú bezkontaktný prenos signálu, integrovanú elektroniku a vysokú odolnosť voči rušeniu. Niektoré snímače majú ako opciu dva rôzne meracie rozsahy, čo umožňuje používať jeden snímač pre rôzne úlohy alebo zvyšovať presnosť merania.

  • Široký rozsah snímačov podľa veľkosti krútiaceho momentu a pre rôzne aplikácie a otáčky.
  • Odolné prevedenie do priemyslu vhodné na zabudovanie do výrobných liniek.
  • Snímače krútiaceho momentu v rozsahu od 0,01 Nm do 20 000 Nm.
Zabezpečujeme tiež firemnú aj akreditovanú kalibrácia snímačov krútiaceho momentu.
 
Snímače krútiaceho momentu
 
Kalibrácia krútiaceho momentu skrutkovača