Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Nastavenie súosovosti

Nastavenie súosovosti hriadeľov znamená ustavenie vzájomnej polohy dvoch a viacerých spojených strojov tak, aby osy hriadeľov boli na jednej priamke. Ustavenie sa vykonáva v horizontálnom a vertikálnom smere -     v horizontálnom smere  posunutím stroja na základe, vo vertikálnom smere vkladaním alebo odoberaním podložiek spod pätiek stroja.  


Súosovosť hriadeľov je možné nastavovať viacerými metódami. V minulosti sa na nastavenie súosovosti používali pravítka, škáromery, a ručičkové indikátory. V súčasnosti sa používajú moderné laserové prístroje , ktoré okrem presného nastavenia súosovosti umožňujú aj meranie rovinnosti a priamosti.


Nastavenie súosovosti hriadeľov je nevyhnutnou súčasťou údržby rotačných strojov. Pravidelnou kontrolou a nastavením súosovosti predídete nežiadúcim javom, ktoré časom vedú k poškodeniu stroja . Vo všeobecnosti sa jedná o 5 najčastejšie sa vyskytujúcich javov:


Zvýšené opotrebenie a následné zlyhanie tesnenia má za následok vytekanie tekutiny, ktorá môže poškodiť  a následne znehodnotiť aj ďalšie časti stroja.  

Zvýšené opotrebenie ložísk má za následok vyššie nákladyna ich výmenu, príp. výmenu ďalších poškodených častí stroja  a zároveň predlžuje prestoje.
 
Vyššia spotreba energie. Stroje s nesúosými hriadeľmi sú menej efektívne,
čo má za následok plytvanie energiou.
 


 


Nadmerné vibrácie znižujú spoľahlivosť stroja.Vývin nadmerného tepla má negatívny vplyv na mazanie stroja,  čo predstavuje možné bezpečnostné riziko. 

 
 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)