Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Odborné školenie "Hluk a zdravie" 6. 10. 2022


POZVÁNKA

Spoločnosť B & K s.r.o., v Bratislave

 v spolupráci s Národným referenčným centrom pre hluk a vibrácie
organizuje odborné školenie „Hluk a zdravie“ v nasledujúcom rozsahu
 
  • pôsobenie hluku na zdravie človeka a jeho následky
  • základné vlastnosti zvuku a jeho šírenie v priestore
  • vlnová dĺžka a frekvencia zvuku, frekvenčná analýza
  • prístrojové vybavenie na meranie hluku, kalibrácia
  • meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí
  • legislatíva v oblasti merania a hodnotenia hluku a jeho objektivizácie

Odborné školenie je určené najmä pre pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pracovných zdravotných služieb a pracovníkov zaoberajúcich sa ochranou pracovného a životného prostredia a bezpečnosťou pri práci (BOZP) a pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou v odbore.

Prednášatelia:
Prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH., Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Mgr. Drahomíra Tomášková, PhD., MPH.
RUVZ, Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie, V.Spanyola 27, Žilina
Ing. Mgr. Ladislav Mihalčík , PhD.
EKOFON, s.r.o., Staničná 2329/41, Piešťany
Ing. Vladimír Hájek, CSc.  
B & K s.r.o., Palisády 20, Bratislava
 
termín školenia:                            6. 10. 2022
cena  školenia za osobu:                82,00  EUR bez DPH / 98,40  EUR s DPH
dĺžka školenia :                             9:30 hod až 13:30 hod
miesto školenia:                            Zasadačka CompanyHouse, Palisády 33, Bratislava
 
V prípade Vášho záujmu nám pošlite email na adresu bk@bruel.sk s vyplnenou prihláškou
do 22.9.2022, ktorej formulár nájdete na tomto linku.

 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)