Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Termokamery - prístroje pre termodiagnostiku


Aplikácie termovízie
 

Termodiagnostika - rýchla indentifikácia porúch

Termokamery fungujú na princípe infračerveného žiarenia. Termokamery sa používajú na kontrolu porúch, údržbu a inšpekcie elektrických systémov, mechanických systémov a plášťov budov. Infračervená termografia využíva elektronické optické zariadenia na detekciu a meranie radiácie, ktorú potom vzťahuje k povrchovej teplote objektov. Vďaka tomu je termovízne meranie jedným z najefektívnejších spôsobov ako určiť tepelné úniky a tepelné rozdiely na sledovanom povrchu. Výsledkom merania je termovízny snímok, na ktorom sa dajú presne lokalizovať problémové miesta s narušeným teplotným poľom.
 

Možnosti využitia termovízneho merania

 Termovízne meranie sa používa na zisťovanie porúch tepelnej izolácie, nedostatkov vodoinštalácii, elektrických rozvodov a inštalácii, potrubných rozvodov, skryté poruchy pri zatekaní, a pod. Použiteľnosť a aplikácia termovízneho merania je teda široká - od malých rodinných domov cez väčšie stavebné konštrukcie až po zložité technológie v priemysle a energetike. Výsledkom je identifikácia kritických a problémových miest, možnosť ich skorého odstránenia a následná optimalizácia a úspora finančných nákladov na prevádzku alebo prípadnú haváriu.

U priemyselných zariadení slúži termovízne meranie na diagnostiku rôznych porúch v mechanicky namáhaných a prehrievaných častiach zariadení (spojky, prevodovky, ložiská, dopravníky, spaľovacie motory), možnosť odhalenia prípadného poškodenia pecí a komínov, zistenie narušenia v elektroinštaláciách (rozvodné skrine, izolátory, elektromotory, spoje).
 


V energetike 
je termovízne meranie možné využit na identifikáciu poškodenia izolácii rozvodov energií od parovodov až po chladiace okruhy. Straty médií spôsobené poškodením rozvodov sú pomocou termovízneho merania ľahko odhaliteľné. Identifikácia prehriatia a opotrebovania jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení.


 

V stavebníctve sa termovízne meranie používa na zistenie chýb v konštrukciách, vyhľadávanie tepelných mostov, vlhkosti zadržanej v stenách, poruchy izolácie, prenikanie vzduchu, zisťovanie kvality dodatočného zateplenia budov, vyhľadávanie chýb v podlahových kúreniach.
 
Na spoľahlivosti záleží 

 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)