Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Viackanálový analyzátor Pulse

Mnohokanálová analýza zvuku a vibrácií

Analyzátor PULSE je univerzálny modulárny systém na riešenie zložitejších a komplexnejších úloh v oblasti merania zvuku a vibrácií. Hardvér aj softvér systému PULSE je modulárny, čo umožňuje nakonfigurovať systém podľa požiadaviek a v prípade potreby ho rozšíriť. Jeho veľkou prednosťou je multianalýza, pri ktorej sa z jedného snímača vykonáva niekoľko analýz súčasne. Systém PULSE sa skladá z inteligentnej viackanálovej vstupnej jednotky na zber údajov a počítača s aplikačným softvérom PULSE, ktorý je prirodzenou aplikáciou operačného systému Windows a poskytuje všetky výhody prostredia Windows. Inteligentná vstupná jednotka automaticky nastaví citlivosť meracích kanálov so snímačmi so vstavaným elektronickým údajovým listom v čipe snímača. Systém môže byť podľa potreby merania sústredený do rámu alebo rozložený na meracom objekte, pričom je prepojený iba LAN káblom z ktorého sa aj napája. Hardvér poskytuje unikátny dynamický vstupný rozsah bez potreby prepínania.

Softvér systému PULSE je modulárny a otvorený s množstvom aplikácií na frekvenčnú analýzu, obálkovú analýzu, analýzu rádov, záznam údajov ako na merací magnetofón, akustický výkon, kvalitu zvuku, identifikáciu zdrojov hluku, prepojenie na MATLAB, testovanie materiálov, na modálnu analýzu a prevádzkovú modálnu analýzu, priestorovú transformáciu zvukových polí, akustické mapovanie a pod.

Hluk a vibrácie dopravných prostriedkov


 

Modálna analýza strojných a stavebných konštrukcií


 

Akustický výkon domácich spotrebičov

 

Meranie pomocou systému Pulse (merací magnetofón)