Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Viackanálový analyzátor Pulse

Mnohokanálová analýza zvuku a vibrácií

Analyzátor PULSE je univerzálny modulárny systém na riešenie zložitejších a komplexnejších úloh v oblasti merania zvuku a vibrácií. Hardvér aj softvér systému PULSE je modulárny, čo umožňuje nakonfigurovať systém podľa požiadaviek a v prípade potreby ho rozšíriť. Jeho veľkou prednosťou je multianalýza, pri ktorej sa z jedného snímača vykonáva niekoľko analýz súčasne. Systém PULSE sa skladá z inteligentnej viackanálovej vstupnej jednotky na zber údajov a počítača s aplikačným softvérom PULSE, ktorý je prirodzenou aplikáciou operačného systému Windows a poskytuje všetky výhody prostredia Windows. Inteligentná vstupná jednotka automaticky nastaví citlivosť meracích kanálov so snímačmi so vstavaným elektronickým údajovým listom v čipe snímača. Systém môže byť podľa potreby merania sústredený do rámu alebo rozložený na meracom objekte, pričom je prepojený iba LAN káblom z ktorého sa aj napája. Hardvér poskytuje unikátny dynamický vstupný rozsah bez potreby prepínania.

Softvér systému PULSE je modulárny a otvorený s množstvom aplikácií na frekvenčnú analýzu, obálkovú analýzu, analýzu rádov, záznam údajov ako na merací magnetofón, akustický výkon, kvalitu zvuku, identifikáciu zdrojov hluku, prepojenie na MATLAB, testovanie materiálov, na modálnu analýzu a prevádzkovú modálnu analýzu, priestorovú transformáciu zvukových polí, akustické mapovanie a pod.

Hluk a vibrácie dopravných prostriedkov


 

Modálna analýza strojných a stavebných konštrukcií


 

Akustický výkon domácich spotrebičov

 

Meranie pomocou systému Pulse (merací magnetofón)

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)