Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

B&K 2245 Prenosný analyzátor zvuku


Zvukomer typu B&K 2245 predstavuje riešenie prispôsobené úlohám v oblasti merania  zvuku s presnosťou triedy 1. Prístroj môžete používať ako samostatné zariadenie na meranie hluku, alebo ho jednoducho prepojíte s mobilným telefónom či PC a ovládate ho prostredníctvom rôznych aplikácií, alebo PC softvérom. Presné meranie hluku, analýza a príprava reportov neboli nikdy jednoduchšie.ZVUKOMER PRESNE PRE VAŠE POTREBY 

Jednoduchšie ovládanie

Zvukomer B&K 2245 sa ovláda mimoriadne ľahko, má zabudovaný slovenský jazyk. Ovládanie vykonávate pohodlne pomocou siedmych, ľahko dostupných tlačidiel a je vybavený jasným displejom. 

Odolnejší

Robustné pogumované telo poskytuje bezpečné uchopenie a je odolné voči prachu a vode podľa IP 55.

Zrozumiteľnejší

Je šitý na mieru pre vašu úlohu a bezproblémovo pracuje s intuitívnymi aplikáciami inštalovanými na vašom smartfóne alebo PC, ktoré sú špecifické pre danú úlohu.
Voliteľná inteligentná dokovacia stanica slúži nielen ako vysokorýchlostná nabíjačka, ale tiež prenáša údaje do PC na ľahkú analýzu a tvorbu reportov.

Rýchlejší

Používanie počítačového softvéru je jednoduché: Údaje sa rýchlo a ľahko prenášajú a katalogizujú, čo vám umožňuje sústrediť sa na analýzu a tvorbu reportov pomocou vopred nakonfigurovaných a užívateľsky príjemných nástrojov.

MODULÁRNY

Zvukomer B&K 2245 je k dispozícii vo viacerých verziách a poskytuje možnosť rozšírenia o ďalšiu verziu.  Každá verzia je navrhnutá s ohľadom na funkcie, ktoré sú  potrebné pre ovládanie a na plnenie rôznych úloh: meranie hluku z výfukov, hluku životného prostredia, hluku na pracovisku alebo pre všeobecné meracie potreby.

 Zvukomer môžete mať s týmito aplikáciami:

B&K 2245-N NOISE PARTNER

Zvukomer B&K 2245 je dodávaný s predinštalovanou aplikáciou Noise Partner. Túto aplikáciu je možné používať s minimálnym zaškolením a je ideálna na jednoduché širokopásmové merania, všeobecné merania hladiny akustického tlaku a základné 
merania hluku výrobkov alebo meranie hluku v pracovnom alebo životnom prostredí. Viac informácií v anglickom jazyku...

B&K 2245-X EXHAUST NOISE PARTNER 

Konfigurácia navrhovaná špeciálne pre kontrolu hladiny hluku výfukových sústav motorových vozidiel z hľadiska dodržiavania predpisov. Uzamykateľné nastavenie a optimalizované parametre merania minimalizujú riziko tvorby chýb a zjednodušujú celý proces tak, aby ste potrebovali čo najmenej času a pracovného zaťaženia k vykonaniu správneho merania. Viac informácií v anglickom jazyku...

B&K 2245-W WORK NOISE PARTNER 

Vyhodnotenie hluku na pracovisku s cieľom zabezpečiť dodržiavanie predpisov a zaistiť bezpečnosť zamestnancov, vrátane stanovenia potreby a úrovne ochrany sluchu. Rozhranie Vás kompletne prevedie úlohou a vyžaduje minimálne zaškolenie, aby boli zabezpečené správne, platné a použiteľné údaje. Viac informácií v anglickom jazyku...


B&K 2245-E ENVIRO NOISE PARTNER 

Riešenie pre meranie a vyhodnocovanie hluku životného prostredia. Konfigurácia zaisťuje, že máte všetky nástroje potrebné pre danú úlohu, vrátane značiek pre označenie zvukov a udalostí (vylúčenie rušivých udalostí alebo označenie príslušného hluku pre ďalšie skúmanie) s možnosťou nastavenia vlastných kontrolných pracovných postupov pre zaistenie správne vykonanej úlohy merania. Viac informácií v anglickom jazyku...

B&K 2245-P PRODUCT NOISE PARTNER 

Táto verzia zvukomeru B&K 2245 predstavuje kompletné riešenie na testovanie hluku produktov, od určenia akustického výkonu podľa medzinárodných štandardov, až po overenie bezpečných emisií hluku z hračiek podľa EN 71-1. Viac informácií v anglickom jazyku...

OTVORENÉ ROZHRANIE API

Vďaka rozhraniu API prináša úplne novú úroveň efektivity práce a ovládania.  Otvorené rozhranie API umožňuje diaľkové ovládanie, integráciu a dostupnosť vášho zvukomeru B&K 2245 v reálnom čase. Protokol vám umožňuje prispôsobiť a vylepšiť prehľad nameraných údajov a integrovať prístroj do vlastných aplikácií a softvéru tretích strán.

Zvukomer má samozrejme typovú skúšku a možno ho použiť pre úradné meranie v Slovenskej republike.

Pre viac informácií alebo získanie cenovej ponuky nám môžete poslať dopyt formou e-mailu alebo vyplnením dotazníku v hornej ľavej časti tejto stránky.


 
 


 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)