Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Monitorovanie plynov

Fotoakustická metóda je vynikajúcim nástrojom na meranie koncentrácie rôznych plynov predovšetkým pre nasledujúce výhody:
  • dlhodobá časová stabilita s potrebou kalibrácie len raz ročne
  • vysoká citlivosť a presnosť
  • dynamický rozsah je minimálne 10,000- násobok detekčného limitu
  • na analýzu je potrebné len veľmi malé množstvo vzorky plynu - 10 ml 

Fotoakustická metóda je plne implementovaná do kompaktného plynového monitora typu 1412, ktorý sa používa pre mnohé aplikácie: 
  • meranie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch
  • meranie účinnosti ventilácie použitím stopových prvkov
  • meranie výskytu toxických plynov za účelom ochrany zdravia pri práci
  • monitorovanie anestetík v nemocniciach
  • monitorovanie skleníkových plynov z poľnohospodárskej produkcie
  • monitorovanie plynov vznikajúcich z chemickej výroby
         

          
   Prístroje na monitorovanie plynov    
 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)