Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Applety BK Connect

Applety BK Connect sú prispôsobené tak, aby spĺňali špecifické kritéria testovania - obsahujú celý rad nástrojov potrebných na splnenie úloh, od merania až po reporting.
 
Applety BK Connect sú užívateľsky orientované a samostatné riešenia navrhnuté na vykonávanie špecifických úloh. Vytvárajú sa pomocou podmnožín zo všetkých aplikácií BK Connect. Poskytnú Vám výkon a výhodu novej platformy BK Connect, pričom platíte iba za nástroj, ktorý naozaj potrebujete.
 
Applety sú ideálne pre situácie, keď nie sú potrebné všetky licencie BK Connect; napríklad ako riešenia pre merania s presne vymedzeným a opakovaným cieľom alebo pre vykonanie špecifického merania na testovacej linke, a následné reportovanie dát späť do oddelenia výskumu a vývoja pre pokročilejšiu analýzu.
 
TYP 8490-B Aplikácia BK Connect Analýza rádov 
Táto aplikácia pre analýzu rádov obsahuje všetky nástroje BK Connect, ktoré sú potrebné na analýzu prechodových dejov od zberu údajov až po reporting.


TYP 8493 Aplikácia BK Connect Akustická kamera 
Všetky softvérové funkcie potrebné na vykonanie mapovania hluku a identifikácie zdrojov hluku (NSI) pomocou ručnej sondy mikrofónneho poľa s metódou Beamforming a akustickú holografiu.

TYP 8490-A Aplikácia BK Connect FFT Analýza
Obsahuje všetky funkcie BK Connect, ktoré sú potrebné na zber údajov, vykonanie analýzy FFT a tvorby reportov.


TYP 8490-C Applet BK Connect FFT, CPB a Celková Analýza
Táto aplikácia obsahuje funkciu BK Connect potrebnú na štandardné meranie, FFT, 1/3-oktávovú (CPB) a celkovú analýzu zvuku a vibrácií 
 
TYP 8491-A Applet BK Connect Rázové kladivko 
Riešenie obsahujúce všetky funkcie potrebné na výpočet zrýchlenia, mobility a dodržiavania FRF pomocou meraní s razovými kladivkami

 
TYP 8490-D Applet BK Connect Hlasitosť a Celková Analýza 
Tento applet poskytuje všetky funkcie aplikácie BK Connect potrebné na výpočet hlasitosti a celkovú analýzu podľa ISO532-1: 2017
 

Prečítajte si tiež: 

LAN-XI Hardvér na zber údajov
Modulárna platforma pre analýzu vám poskytne variabilný front-end pre 1000+ kanálov, ktorý môže byť prenosný - s bezkonkurenčným dynamickým vstupným rozsahom.

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)