Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Stavebná akustika a lokalizácia

Stavebná a priestorová akustika

Ručný dvojkanálový analyzátor zvuku 2270 v reálnom čase je určený predovšetkým pre dvojkanálové merania hlukovej nepriezvučnosti, na verifikáciu hlukových bariér, meranie intenzity zvuku, určenie akustického výkonu, súčasné meranie v exteriéri a interiéri, na binaurálne merania so zvukovým záznamom a pod. Prístroj poskytuje všetky výhody ručného analyzátora 2250 a navyše má zabudovaný digitálny fotoaparát na dokumentáciu merania.
 

Lokalizácia zdrojov zvuku