Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Monitorovanie životného prostredia


 

envirosuite je globálny poskytovateľ dlhodobých riešení pre bezobslužné  monitorovanie životného prostredia. Naše služby a produkty poskytujú informácie o životnom prostredí, ktoré pomáhajú klientom dosahovať výsledky a rast.
Viac ako 250 letísk - a stoviek organizácií v ďalších odvetviach trhu - využíva naše služby na riadenie environmentálneho vplyvu a vybudovanie podpory pre spoločnosť.
Systémy envirosuite monitorujú celý rad environmentálnych prvkov vrátane hluku, vibrácií, prachu a kvality ovzdušia.
Naše riešenia poskytujú údaje na rôzne účely, predovšetkým na určenie dodržiavania predpisov a dopadu na životné prostredie. Riešenia sú prispôsobené odvetviam  ako sú letiská, doprava, baníctvo, stavebníctvo, energetika, mestá a obce a ďalšie.

Hluk           
             Hluk                  Vibrácie            Kvalita ovzdušia     Sledovanie letu            Mestá

EMU Monitor životného prostredia


 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)