Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Priemyselné a laboratórne pece

 

XU – Univerzálne pece 
Maximálna teplota: 300°C
Údajový list XU (ENG)

Univerzálne pece sú vhodné pre väčšinu oblastí využitia ako napr. sušenie, vyhrievanie, uchovanie tepla, sterilizácia, starnutie komponentov, vytvrdzovanie, v laboratóriách a priemysle.                                  
                                                         Sušenie, vyhrievanie               Tepelné spracovanie                       Laboratóriá



XB – Inkubátory  
Maximálna teplota: 80°C

Prirodzená, alebo nútená konvekcia (prúdenie). Naše inkubátory sú navrhnuté pre väčšinu bežných inkubačných procesov, kontroly kvality, temperovanie, tepelné skladovanie ... 
                                     
                                                   Procesy pri teplote 37°C           Farmaceutický priemysel                       Medicína 


XBR - Chladiace inkubátory  
Teploty: od 0°C do 60°C
Údajový list XBR (ENG) 

Chladiace inkubátory sú ideálne na udržanie produktov pri nízkej teplote. Inkubátory sú vhodné pre využitie v biologických a mikrobiologických ako aj medicínskych laboratóriách ale tiež pre priemyselné využitie.
                                   
                                                               Inkubácia                        Farmaceutický priemysel                      Medicína 



XAS – Pece na sušenie laboratórneho skla  
Maximálna teplota: 60°C
Údajový list XAS (ENG) 

Sušiace skrinky sa používajú na sušenie a skladovanie laboratórneho skla s teplotou nastaviteľnou až do 60 °C. Mierne vetranie vo vnútri skrinky je vhodné aj na mierne sušenie.
                                   
                                                 Sušenie laboratórneho skla                    Uskladnenie                              Laboratóriá  


                                                 
 XL - Priemyselné pece  
Maximálna teplota: 200°C (300°C voliteľná opcia).
Údajový list XL (ENG)

Priemyselné pece radu XL sú vhodné pre všetky procesy vyžadujúce výkonné prúdenie a výmenu vzduchu. Sú vhodné pre väčšinu priemyselných využití ako vyhrievanie, polymerizácia, sušenie živice.
                                    
                                                      Sušenie, vyhrievanie                   Tepelné spracovanie              Vulkanizácia, vypaľovanie



XXL – Veľké priemyselné pece  
Maximálna teplota : 200°C (300°C opcia).
Údajový list XXL (ENG) 

Priemyselné pece radu XXL majú výhodu v jednoduchom vkladaní objektov bez obmedzenia hmotnosti! Tieto pece sú vhodné pre nasledovné využitia:  vytvrdzovanie, polymerizácia, nanášanie povrchovej vrstvy, pokovovanie,  predhrievanie, ohrev, sušenie, vitrifikácia, stabilizácia atď.
                                                                                         
                                                          Polymerizácia                        Kompozitné materiály            Nanášanie povrchovej vrstvy  


            
XM - Modulárne pece  
Maximálna teplota : 200°C (300°C).
Údajový list XM (ENG) 

Sortiment pecí typu XM sa vyznačuje vysokou mierou modularity, kedy  veľkosť pecí je prispôsobená veľkosti výrobku. Tieto pece sú prispôsobené procesom                                                                                       vytvrdzovania, polymerizácie, nanášania a sušenia.
                                                                                        
                                                     Kompozitné materiály                           Letectvo                               Polymerizácia



XFL - Vákuové pece 
Maximálna teplota: 200°C (300°C opcia).  Vákuum až do 1mbar.
Údajový list XFL (ENG) 
Údajový list XFM (ENG)  

Tieto pece sú vhodné na mierne sušenie citlivých produktov, tepelné spracovanie oxidovateľných materiálov, rýchle sušenie práškov a granulátu ...
                                                                                        
                                                           Odplynenie                               Rýchle sušenie                        Chemický proces


                      
XHT - Vysokoteplotná pec  
Maximálna teplota: 500°C


Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...

                                  
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  



XPP - Vysokoteplotná pec  
Maximálna teplota: 450°C (650°C / 850°C opcia).
Údajový list XPP (ENG)       

Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...

                                  
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  


XSV - Veľká vysokoteplotná pec  
Maximálna teplota: 450°C
Údajový list XSV (ENG)

Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...

                                  
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  



XKL - Laboratórna pec 
Maximálna teplota: 1200°C
Údajový list XKL (ENG)

Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...
                                                    
                                                                                        
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  



XTOP - Zhora plnené pece  
Maximálna teplota : 200°C

Slúžia pre údržbu a kvalifikačné skúšky elektrických zariadení vo vrtných potrubiach, polymerizáciu kompozitných materiálov väčšieho rozmeru (vrtule vrtuľníka, alebo veterného mlyna),.... 

                                                                                        
                                                     Kompozitné materiály                      Vrtné potrubia                 Nanášanie povrchovej vrstvy