Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Priemyselné a laboratórne pece

 

XUE – Univerzálne pece 
Maximálna teplota: 300°C
Údajový list XUE (ENG)

Univerzálne pece sú vhodné pre väčšinu oblastí využitia ako napr. sušenie, vyhrievanie, uchovanie tepla, sterilizácia, starnutie komponentov, vytvrdzovanie, v laboratóriách a priemysle.                                  
                                                         Sušenie, vyhrievanie               Tepelné spracovanie                       LaboratóriáXB – Inkubátory  
Maximálna teplota: 80°C

Prirodzená, alebo nútená konvekcia (prúdenie). Naše inkubátory sú navrhnuté pre väčšinu bežných inkubačných procesov, kontroly kvality, temperovanie, tepelné skladovanie ... 
                                     
                                                   Procesy pri teplote 37°C           Farmaceutický priemysel                       Medicína 


XBR - Chladiace inkubátory  
Teploty: od 0°C do 60°C
Údajový list XBR (ENG) 

Chladiace inkubátory sú ideálne na udržanie produktov pri nízkej teplote. Inkubátory sú vhodné pre využitie v biologických a mikrobiologických ako aj medicínskych laboratóriách ale tiež pre priemyselné využitie.
                                   
                                                               Inkubácia                        Farmaceutický priemysel                      Medicína XAS – Pece na sušenie laboratórneho skla  
Maximálna teplota: 60°C
Údajový list XAS (ENG) 

Sušiace skrinky sa používajú na sušenie a skladovanie laboratórneho skla s teplotou nastaviteľnou až do 60 °C. Mierne vetranie vo vnútri skrinky je vhodné aj na mierne sušenie.
                                   
                                                 Sušenie laboratórneho skla                    Uskladnenie                              Laboratóriá  


                                                 
 XL - Priemyselné pece  
Maximálna teplota: 200°C (300°C voliteľná opcia).
Údajový list XL (ENG)

Priemyselné pece radu XL sú vhodné pre všetky procesy vyžadujúce výkonné prúdenie a výmenu vzduchu. Sú vhodné pre väčšinu priemyselných využití ako vyhrievanie, polymerizácia, sušenie živice.
                                    
                                                      Sušenie, vyhrievanie                   Tepelné spracovanie              Vulkanizácia, vypaľovanieXXL – Veľké priemyselné pece  
Maximálna teplota : 200°C (300°C opcia).
Údajový list XXL (ENG) 

Priemyselné pece radu XXL majú výhodu v jednoduchom vkladaní objektov bez obmedzenia hmotnosti! Tieto pece sú vhodné pre nasledovné využitia:  vytvrdzovanie, polymerizácia, nanášanie povrchovej vrstvy, pokovovanie,  predhrievanie, ohrev, sušenie, vitrifikácia, stabilizácia atď.
                                                                                         
                                                          Polymerizácia                        Kompozitné materiály            Nanášanie povrchovej vrstvy  


            
XM - Modulárne pece  
Maximálna teplota : 200°C (300°C).
Údajový list XM (ENG) 

Sortiment pecí typu XM sa vyznačuje vysokou mierou modularity, kedy  veľkosť pecí je prispôsobená veľkosti výrobku. Tieto pece sú prispôsobené procesom                                                                                       vytvrdzovania, polymerizácie, nanášania a sušenia.
                                                                                        
                                                     Kompozitné materiály                           Letectvo                               PolymerizáciaXFP & XFE - Vákuové pece 
Maximálna teplota: 200°C (300°C opcia).  Vákuum až do 1mbar.
XFP -  (absolútny tlak) 
XFE -   Údajový list XFM (ENG)  

Tieto pece sú vhodné na mierne sušenie citlivých produktov, tepelné spracovanie oxidovateľných materiálov, rýchle sušenie práškov a granulátu ...                                                                                        
                                                           Odplynenie                               Rýchle sušenie                        Chemický proces


                      
XHT - Vysokoteplotná pec  
Maximálna teplota: 500°C


Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...

                                  
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  XPP - Vysokoteplotná pec  
Maximálna teplota: 450°C (650°C / 850°C opcia).
Údajový list XPP (ENG)       

Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...

                                  
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  


XSV - Veľká vysokoteplotná pec  
Maximálna teplota: 450°C
Údajový list XSV (ENG)

Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...

                                  
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  XKL - Laboratórna pec 
Maximálna teplota: 1200°C
Údajový list XKL (ENG)

Vysokoteplotné pece sú vhodné pre širokú škálu využití: vypaľovanie, odplynenie, predhrievanie, vytvrdzovanie, vysokoteplotná sterilizácia, testovanie výrobkov a ďalšie...
                                                    
                                                                                        
                                                      Tepelné spracovanie           Vytvrdzovanie, predhrievanie                 Vypaľovanie  XTOP - Zhora plnené pece  
Maximálna teplota : 200°C

Slúžia pre údržbu a kvalifikačné skúšky elektrických zariadení vo vrtných potrubiach, polymerizáciu kompozitných materiálov väčšieho rozmeru (vrtule vrtuľníka, alebo veterného mlyna),.... 

                                                                                        
                                                     Kompozitné materiály                      Vrtné potrubia                 Nanášanie povrchovej vrstvy


 
 

 

 


   

 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)