Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Integrované systémy

Systémy, ktoré poskytujú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby, nazývame integrovanými systémami, ktoré pozostávajú z nasledovných častí:
  • Mnohokanálová, vyhodnocovacia jednotka (viď naše Modulárne mnohokanálové systémy na ochranu strojov )
  • Centrálny server (PC)
  • Príslušný vibrodiagnostický software, z ktorého sa údaje permanentne ukladajú do databázy.
  • Snímače podľa výberu
  • ďalšie príslušenstvo

Naša spoločnosť v danej oblasti poskytuje riešenia na báze nasledujúcich systémov:
Systém SETPOINT                                            Systém COMPASS 6000
 
 
Viac informácií o systéme SETPOINT / VIBROCONTROL 8000  (ENG)

Viac informácií o systéme COMPASS 6000 (ENG)
Predchádzajúci systém COMPASS Classic  (na území SR sme úspešne dodali, inštalovali a prevádzkujeme množstvo z uvedených systémov) je možné rozšíriť a prevádzkovať spolu so systémom COMPASS 6000

 

 

 

Prehľad možnosti systému Compass

 
 
 

Nižšie nájdete široké portfólio našich produktov v oblasti vibrodiagnostiky a ochrany strojov:

Bezkáblové snímanie vibrácií BKV BEYOND
Bezkáblové trojosové snímače vibrácií BKV Collect s patentovaným dizajnom a integrovaným meraním teploty vám umožňujú efektívne monitorovať vaše stroje. Úplne bezkáblové prevedenie zabezpečuje jednoduchú montáž, pravidelné reporty pre vaše pohodlie.
Prenosné Off-Line prístroje 
Ručné, prenosné prístroje určené na pochôdzkové (off-line) merania. 
VIBROSTORE 100 a VIBROPORT 8000 reprezentujú modernú architektúru prenosných prístrojov.
S našimi prenosnými prístrojmi môžete v teréne vykonávať analýzu vibrácií, vyvažovanie rotorov, monitorovanie technického stavu strojov a ďalšie. 
 
Kompaktné On-Line systémy
Trvalo inštalované kompaktné monitory menšieho rozmeru na permanentnú ochranu a monitorovanie technického stavu strojov. Sú to cenovo najdostupnejšie riešenia pre on-line meranie a monitorovanie vibrácií.

 
Mnohokanálové systémy
Modulárne mnohokanálové systémy na permanentnú (On-Line) ochranu strojov. Zoznámte sa s úplne novým systémom VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT, alebo už rokmi osvedčeným VIBROCONTROL 6000. 

 
Integrované systémy
Systémy, ktoré poskytujú permanentnú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby. Tieto systémy pozostávajú spravidla okrem mnohokanálovej vyhodnocovacej jednotky aj z centrálneho servera, vibrodiagnostického softwaru a ďalšej výbavy. Sem patria predovšetkým systémy SETPOINT CMS a systém COMPASS 6000.
 
Snímače rýchlosti kmitania - vibrácií
Veľký výber: Štandardné, pre vysoké teploty, vodotesné (môžu byť inštalované pod vodnou hladinou), do výbušného prostredia ATEX certifikované. 

 
Snímače zrýchlenia kmitania - vibrácií
Snímače zrýchlenia štandardné, pre výbušné prostredie (ATEX), pre meranie kmitania stožiarov veterných elektrární a ďalšie.

 
Bezkontaktné snímače kmitania
Štandardné bezkontaktné snímače, snímače pre výbušné prostredie, snímače skupiny IN-XXX (s integrovaným oscilátorom).

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)