Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Bezkáblové snímanie vibrácií BKV BEYOND

Predstavujeme vám pokrokové riešenie bezkáblového spôsobu merania vibrácií - BEYOND
podporovaný umelou inteligenciou
















Riešenie bezkáblových snímačov BKV ponúka nasledujúce výhody:

  • Monitorovanie stavu strojov (trojosové vibrácie, údaje o povrchovej teplote).
  • Získavanie dát pomocou bezkáblových snímačov.
  • Výmena dát pomocou siete typu mesh vrátane brán (gateway). Spracovanie, ukladanie a odosielanie dát do lokálnych alebo cloudových koncových zariadení.
  • Bezkáblový prenos dát na veľké vzdialenosti (až do 100m vo voľnej viditeľnosti).
  • Zber údajov z ťažko dostupných strojov.
  • K dispozícii snímače s certifikáciou Ex na použitie vo výbušnom prostredí.
  • K dispozícii brány (gateway) v ochrannom kryte na použitie vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí, ktoré vyžaduje vyšší stupeň ochrany proti vode a prachu.
  • Nastavenie systému pomocou mobilnej aplikácie.






Odstráňte chyby rýchlejšie pomocou hodnotných informácií.
Systém Vám pomáha premeniť nespracované údaje na inteligentné rozhodnutia. Údaje z rotačných strojov sa zlučujú s ďalšími informáciami z vášho závodu na platforme BKV Beyond a následne pomocou umelej inteligencie ich systém okamžite vyhodnocuje. Na rozdiel od iných systémov prediktívnej údržby, BKV Beyond  zisťuje chyby oveľa skôr, vďaka čomu je možné včas predísť problémom. Systém tiež identifikuje hlavnú príčinu problému a navrhne riešenie, aby ste mohli reagovať skôr, prípadne navrhnúť preventívne opatrenia.

 
















Zber
Bezkáblové trojosové snímače vibrácií BKV Collect s patentovaným dizajnom a integrovaným meraním teploty vám umožňujú efektívne monitorovať vaše stroje. Úplne bezkáblové prevedenie zabezpečuje jednoduchú montáž, pravidelné reporty pre vaše pohodlie.

Prepojenie
Brány BKV Connect (tzv. gateways) spájajú údaje zhromaždené vašimi snímačmi pomocou nízkoenergetickej, samoopravnej sieťovej technológie. Umožňujú bezpečný bezkáblový prenos dát a tvoria most medzi vašimi zariadeniami a vašou sieťou.

Zlúčenie
Systém SETPOINT® vám poskytuje kontrolu nad vašimi údajmi. Prispôsobiteľné rozhranie prevádzkované systémom AVEVA™ PI System™, vám umožní okamžite sledovať aktuálne dianie v oblasti všetkých vašich strojov. Snímače spolu s bránami (gateways), tvoria jeden pokročilý systém monitorovania stavu strojov typu "end-to-end".

Viac informácií v anglickom jazyku

Nižšie nájdete široké portfólio našich produktov v oblasti vibrodiagnostiky a ochrany strojov:

Prenosné Off-Line prístroje 
Ručné, prenosné prístroje určené na pochôdzkové (off-line) merania. 
VIBROSTORE 100 a VIBROPORT 8000 reprezentujú modernú architektúru prenosných prístrojov.
S našimi prenosnými prístrojmi môžete v teréne vykonávať analýzu vibrácií, vyvažovanie rotorov, monitorovanie technického stavu strojov a ďalšie. 
 
Kompaktné On-Line systémy
Trvalo inštalované kompaktné monitory menšieho rozmeru na permanentnú ochranu a monitorovanie technického stavu strojov. Sú to cenovo najdostupnejšie riešenia pre on-line meranie a monitorovanie vibrácií.

 
Mnohokanálové systémy
Modulárne mnohokanálové systémy na permanentnú (On-Line) ochranu strojov. Zoznámte sa s úplne novým systémom VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT, alebo už rokmi osvedčeným VIBROCONTROL 6000. 

 
Integrované systémy
Systémy, ktoré poskytujú permanentnú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby. Tieto systémy pozostávajú spravidla okrem mnohokanálovej vyhodnocovacej jednotky aj z centrálneho servera, vibrodiagnostického softwaru a ďalšej výbavy. Sem patria predovšetkým systémy SETPOINT CMS a systém COMPASS 6000.
 
Snímače rýchlosti kmitania - vibrácií
Veľký výber: Štandardné, pre vysoké teploty, vodotesné (môžu byť inštalované pod vodnou hladinou), do výbušného prostredia ATEX certifikované. 

 
Snímače zrýchlenia kmitania - vibrácií
Snímače zrýchlenia štandardné, pre výbušné prostredie (ATEX), pre meranie kmitania stožiarov veterných elektrární a ďalšie.

 
Bezkontaktné snímače kmitania
Štandardné bezkontaktné snímače, snímače pre výbušné prostredie, snímače skupiny IN-XXX (s integrovaným oscilátorom).

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)