Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Modulárne mnohokanálové systémy na ochranu strojov

Predstavujeme vám revolúčne riešenie bezkáblového spôsobu merania vibrácií - BEYOND

podporovaný umelou inteligenciou
Riešenie zabezpečuje bezkáblové monitorovanie stavu strojov (trojosové vibrácie, údaje o povrchovej teplote).
Čítajte viac...


VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT

Firma Brüel & Kjaer Vibro rozšírila portfólio svojich produktov o monitorovacie systémy SETPOINT.
VIBROCONTROL 8000 je tak úplne novým členom produktovej rodiny VIBROCONTROL!
Vysokokvalitné monitorovanie rotačných a piestových strojov predovšetkým v petrochemickom a energetickom priemysle a v ďalších oblastiach.


 

VCM-3 / DDAU-3 Nový rozmer automatickej detekcie a diagnostiky porúch stroja
VCM-3 poskytuje nový rozmer mmonitorovania stavu strojov. Kompaktná, nákladovo efektívna a najmodernejšia technológia založená na desaťročiach odbornosti a tisícoch monitorovacích systémov, ktoré úspešne sledujú stroje na celom svete. 
Viac tu...Viac informácií v slovenčine o Vibrocontrole 8000 nájdete tu... 
Alebo návštívte stránky v angličtine...

 

VIBROCONTROL 6000

Systém je modulárny, pričom jednotlivé moduly sú navrhované na ochranu strojov rôznych konštrukcií. Voliteľné sú mnohokanálové moduly pre nasledujúce merania:
  • meranie a monitorovanie otáčok
  • relatívne hriadeľové kmitanie
  • absolútne kmitanie nerotujúcich častí
  • axiálna poloha
  • klesanie piestnice (Rod Drop)
  • relatívna tepelná rozťažnosť
  • binárne vstupy a výstupy
  • analógové (DC) výstupy charakterizujúce merania
 
VIBROCONTROL 6000 môže byť spriahnutý s výkonným databázovým serverom vybaveným softvérom COMPASS 6000TM, ktorý  pozostáva z databázového systému ORACLE® a zo systému pre analýzu kmitania 7160.
 

Nižšie nájdete široké portfólio našich produktov v oblasti vibrodiagnostiky a ochrany strojov:

Bezkáblové snímanie vibrácií BKV BEYOND
Bezkáblové trojosové snímače vibrácií BKV Collect s patentovaným dizajnom a integrovaným meraním teploty vám umožňujú efektívne monitorovať vaše stroje. Úplne bezkáblové prevedenie zabezpečuje jednoduchú montáž, pravidelné reporty pre vaše pohodlie.
Prenosné Off-Line prístroje 
Ručné, prenosné prístroje určené na pochôdzkové (off-line) merania. 
VIBROSTORE 100 a VIBROPORT 8000 reprezentujú modernú architektúru prenosných prístrojov.
S našimi prenosnými prístrojmi môžete v teréne vykonávať analýzu vibrácií, vyvažovanie rotorov, monitorovanie technického stavu strojov a ďalšie. 
 
Kompaktné On-Line systémy
Trvalo inštalované kompaktné monitory menšieho rozmeru na permanentnú ochranu a monitorovanie technického stavu strojov. Sú to cenovo najdostupnejšie riešenia pre on-line meranie a monitorovanie vibrácií.

 
Mnohokanálové systémy
Modulárne mnohokanálové systémy na permanentnú (On-Line) ochranu strojov. Zoznámte sa s úplne novým systémom VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT, alebo už rokmi osvedčeným VIBROCONTROL 6000. 

 
Integrované systémy
Systémy, ktoré poskytujú permanentnú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby. Tieto systémy pozostávajú spravidla okrem mnohokanálovej vyhodnocovacej jednotky aj z centrálneho servera, vibrodiagnostického softwaru a ďalšej výbavy. Sem patria predovšetkým systémy SETPOINT CMS a systém COMPASS 6000.
 
Snímače rýchlosti kmitania - vibrácií
Veľký výber: Štandardné, pre vysoké teploty, vodotesné (môžu byť inštalované pod vodnou hladinou), do výbušného prostredia ATEX certifikované. 

 
Snímače zrýchlenia kmitania - vibrácií
Snímače zrýchlenia štandardné, pre výbušné prostredie (ATEX), pre meranie kmitania stožiarov veterných elektrární a ďalšie.

 
Bezkontaktné snímače kmitania
Štandardné bezkontaktné snímače, snímače pre výbušné prostredie, snímače skupiny IN-XXX (s integrovaným oscilátorom).

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)