Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Klíma komory používané pri vibračných testoch


CLIMATS upravil klíma komory tak, aby boli uspôsobené pre použitie pri vibračných testoch. K dispozícii sú tri základné konštrukcie:
- komora s vysunutou testovacou skriňou (ViBav);
- komora na nohách (ViBp);
- komora na zdvíhacom stole (ViBt).
Tieto klíma komory umožňujú vykonávať testy v teplotnom rozmedzí od -90 °C do + 180 °C.


Pre vertikálne vibrácie: Typ ViBav a ViBp


Klíma komory s vysunutou testovacou skriňou (ViBav) a na nohách (ViBp) používa čoraz viac zákazníkov z viacerých dôvodov:
- tieto komory je možné prispôsobiť rôznym typom budičov;
- pre variabilitu testovacích režimov (Teplo, chlad, teplo-chlad, teplo-chlad-vlhko);
- kvôli kompatibilite so so všetkými skúšobnými komorami CLIMATS.                                               Pružnosť výrobného procesu umožňuje konštrukciu klíma komôr tak, aby skúšobný objem vyčnieval dopredu (budič sa podstaví pod vysunutú testovaciu skriňu), alebo sa skúšobná komora                                                    jednoducho postaví na samotný budič. Tieto komory majú testovacie objemy od 138 litrov do                                                            niekoľkých m³. Teploty od -90 °C do + 180 °C.
                                               ViBav 110 dm3                       ViBav 343 dm3                       ViBav 512 dm3 
                                               ViBp  1130 dm3                      ViBp 4000 dm3


Pre vertikálne a horizontálne vibrácie: Typ ViBt


Klíma komory na zdvíhacom stole (ViBt) používa čoraz viac zákazníkov z viacerých dôvodov:
- tieto komory je možné prispôsobiť rôznym typom budičov;
- pre variabilitu testovacích režimov (Teplo, chlad, teplo-chlad, teplo-chlad-vlhko);
- kvôli kompatibilite so  všetkými skúšobnými komorami CLIMATS.                                             Fexibilita výrobného procesu umožňuje postaviť klíma komory  na zdvíhací stôl, a takto skonštruovaná komora sa postaví na samotný budič. Tieto komory majú testovacie objemy od 138 litrov do niekoľkých m³. Teploty od -90 °C do + 180 °C.

                                               ViBt 1,2 m3                         ViBt 1,5 m3                               ViBt 3,5 m3


 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)