Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Meranie priamosti a rovinnosti


Prednosťou moderných laserových prístrojov je, že okrem presného nastavenia súosovosti umožňujú aj meranie rovinnosti a priamosti pomocou geometrických aplikácií.
 
Meranie priamosti

 Meranie priamosti hrany
 
 Priamosť sa meria v dvoch osiach, pričom laserový lúč je použitý ako referencia. Odchýlka vo vzdialenosti medzi laserovým lúčom a meraným objektom sa meria pomocou prijímača v dvoch alebo viacerých pozíciách. 
Program umožňuje meranie na 99 pozíciách.

 Typickými aplikáciami sú merania priamosti pre strojové vodidlá, lôžka, trasy, a vodiace lišty.

 
Meranie priamosti otvorov
 
 Pre meranie priamosti otvorov sa používa metóda hodinových ručičiek. Pri meraní touto metódou sa laserový lúč nastaví približne rovnobežne k stredovej osi. Stredová pozícia otvoru sa potom meria tak, že prijímač zaznamená merania v dvoch bodoch, medzi ktorými je 180°.
 Dva body slúžia ako referenčné. Program umožňuje meranie pre 99 bodov.
 
Typickými aplikáciami sú merania otvorov, napr. ložiskových čapov pre kompresory a naftové motory.
 

Meranie priamosti polkruhových otvorov metódou kruhového výseku
 
Pre meranie priamosti polkruhových otvorov sa používa metóda kruhového výseku Pri tejto metóde sa laserový lúč nastaví približne rovnobežne k stredovej osi. Dva body slúžia ako referenčné. Snímač sa umiestni do troch až deviatich pozícií v každom meranom bode tak, aby sa našiel stred meraného objektu. Pri meraniach metódou kruhového výseku je detektor v režime jedinej osi. 
Program umožňuje meranie pre 99 bodov.
 
Typickými aplikáciami sú merania polkruhových otvorov, napr. kompresory a turbíny s delenými puzdrami.
 
 
Meranie rovinnosti
 
Meranie kruhovej rovinnosti
 
V aplikácií kruhovej rovinnosti sa ako referenčná používa laserová rovina. Odchýlka vo vzdialenosti medzi laserovou rovinou a meraným objektom sa meria pomocou prijímača v jednej alebo viacerých pozíciách.
 Program umožňuje meranie na troch kružniciach, pričom na každej kružnici je možné merať až pre 99 pozícií.
 
Typickými aplikáciami sú merania prírub a kruhových základov strojov.
 

Meranie pravouhlej rovinnosti
 
V aplikácií pravouhlej rovinnosti sa ako referenčná používa laserová rovina. Odchýlka vo vzdialenosti medzi laserovou rovinou a meraným objektom sa meria pomocou prijímača v jednej alebo viacerých pozíciách.
 Program umožňuje meranie až pre 150 pozícií (10 x 15).
 
Typickými aplikáciami sú merania rovinnosti strojových lôžok a základov.
Obzvlášť výhodné je kombinovať meranie rovinnosti s nastavením súosovosti hriadeľov pri inštalácii sústrojenstva.
 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)