Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Mikrofóny, snímače, kalibrátory

Kalibrácia zvuku a vibrácií, metrologická nadväznosť

Kalibrátor hladiny zvuku 4231
je akustický kalibrátor pre mikrofóny rôznej veľkosti s nominálnou hladinou akustického tlaku 94 dB a 114 dB.


Kalibračný budič typu 4294
je vysokopresný, kryštálom riadený referenčný zdroj vibrácií so zrýchlením 10 m/s2.
 


Snímače vibrácií

Používajú sa na meranie zrýchlenia, rýchlosti alebo výchylky mechanického kmitania. Brüel & Kjaer ponúka široký rozsah snímačov pre najrozličnejšie aplikácie a s rôznym princípom merania.
 

 

Meracie mikrofóny

Mikrofóny Brüel & Kjaer sa vyrábajú v bezprašnom prostredí a umožňujú presné meranie zvuku v infrazvukovom, počuteľnom a ultrazvukovom pásme. K dispozícii sú rôzne prevedenia pre celý rozsah aplikácií.

Mikrofón Brüel & Kjaer 4160 je súčasťou primárneho etalónu Slovenskej republiky. Patentovaný plošný mikrofón umožňuje vykonať akustické merania na povrchu objektu. Unikátny multipolový mikrofón možno použiť pre každé zvukové pole.

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)