Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Mikrofóny, snímače, kalibrátory

Kalibrácia zvuku a vibrácií, metrologická nadväznosť

Kalibrátor hladiny zvuku 4231
je akustický kalibrátor pre mikrofóny rôznej veľkosti s nominálnou hladinou akustického tlaku 94 dB a 114 dB.


Kalibračný budič typu 4294
je vysokopresný, kryštálom riadený referenčný zdroj vibrácií so zrýchlením 10 m/s2.
 


Snímače vibrácií

Používajú sa na meranie zrýchlenia, rýchlosti alebo výchylky mechanického kmitania. Brüel & Kjaer ponúka široký rozsah snímačov pre najrozličnejšie aplikácie a s rôznym princípom merania.
 

 

Meracie mikrofóny

Mikrofóny Brüel & Kjaer sa vyrábajú v bezprašnom prostredí a umožňujú presné meranie zvuku v infrazvukovom, počuteľnom a ultrazvukovom pásme. K dispozícii sú rôzne prevedenia pre celý rozsah aplikácií.

Mikrofón Brüel & Kjaer 4160 je súčasťou primárneho etalónu Slovenskej republiky. Patentovaný plošný mikrofón umožňuje vykonať akustické merania na povrchu objektu. Unikátny multipolový mikrofón možno použiť pre každé zvukové pole.