Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Zvukomery


Ochrana zdravia pri práci. Hluk vo vonkajšom prostredí

Ručný analyzátor zvuku 2250 v reálnom čase je obľúbeným prístrojom na úradné aj technické merania hluku na pracovisku a vo vonkajšom prostredí. Ovládanie analyzátora je veľmi jednoduché. Spustenie merania, jeho zastavenie a uloženie nameraných výsledkov možno v náročnom prostredí vykonať jednou rukou. Výsledky merania sa prehľadne zobrazujú na veľkom farebnom dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Displej možno pomocou farebných schém a nastavením kontrastu prispôsobiť pre dobrú viditeľnosť na prácu v exteriéri, pri ostrom slnečnom svetle, v interiéri alebo v noci. Prístroj je modulárny a podľa potreby ho možno rozšíriť o ďalšie aplikácie – zvukový a časový záznam, úzkopásmovú FFT analýzu, stavebnú akustiku a pod. Analyzátor zvuku sa dodáva aj v cenovo úspornej konfigurácii 2250-L.  


Hlukový dozimeter

Hlukový expozimeter typu 4448 je malý a robustný prístroj určený na meranie osobnej hlukovej expozície. Vykonáva meranie hlukovej dávky jednej osoby počas pracovného dňa a poskytuje užitočné funkcie, ktoré zefektívňujú jeho použitie pri ochrane sluchu.
 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.