Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
Climats

Zvukomery


Ručný analyzátor zvuku 2250.
Ochrana zdravia pri práci. Hluk vo vonkajšom prostredí. 

Ručný analyzátor zvuku 2250 v reálnom čase je obľúbeným prístrojom na úradné aj technické merania hluku na pracovisku a vo vonkajšom prostredí. Ovládanie analyzátora je veľmi jednoduché. Spustenie merania, jeho zastavenie a uloženie nameraných výsledkov možno v náročnom prostredí vykonať jednou rukou. Výsledky merania sa prehľadne zobrazujú na veľkom farebnom dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Displej možno pomocou farebných schém a nastavením kontrastu prispôsobiť pre dobrú viditeľnosť na prácu v exteriéri, pri ostrom slnečnom svetle, v interiéri alebo v noci. Prístroj je modulárny a podľa potreby ho možno rozšíriť o ďalšie aplikácie – zvukový a časový záznam, úzkopásmovú FFT analýzu, stavebnú akustiku a pod. Analyzátor zvuku sa dodáva aj v cenovo úspornej konfigurácii 2250-L.  


Hlukový dozimeter

Hlukový expozimeter typu 4448 je malý a robustný prístroj určený na meranie osobnej hlukovej expozície. Vykonáva meranie hlukovej dávky jednej osoby počas pracovného dňa a poskytuje užitočné funkcie, ktoré zefektívňujú jeho použitie pri ochrane sluchu.
 


Prehľad ručných zvukomerov: SLM Product Overview

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)