Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Kompaktné On-line monitorovacie systémy

Na ochranu a monitorovanie technického stavu strojov je k dispozícii široký sortiment kompaktných monitorovacích systémov pre trvalú inštaláciu (On-line)  

 
NOVINKA - Snímač rýchlosti vibrácií VT-1 10 (ENG) NOVINKA - VIBROCONTROL 850 (ENG)
Cenovo najdostupnejšie riešenie pre trvalé monitorovanie
Stručný opis (SK) 
Cenovo najdostupnejšie riešenie na monitorovanie a
ochranu strojov

 
XXX

 
NOVINKA - VIBROCONTROL 950/960 (ENG) NOVINKA - VIBROCONTROL séria 1800 (ENG)
Ekonomicky výhodné riešenie na monitorovanie a ochranu strojov Viackanálové, ekonomicky výhodné riešenie na
monitorovanie a ochranu strojov

 

 

VIBROCONTROL 1100

VIBROCONTROL 1500

Dvojkanálový monitor. Dvojkanálový monitor s možnosťou merania povrchovej teploty.

 


 

VIBROCONTROL 6000 CM

 
 

VIBROCONTROL 6000 CM je užívateľom konfigurovateľný, modulárny a cenovo výhodný kompaktný monitor, ktorý trvale monitoruje vaše stroje počas prevádzky a tým ich chráni pred poruchami a šetrí náklady na opravu a údržbu. Ak potrebujete monitorovať relatívne alebo absolútne kmitanie, axiálnu polohu alebo teplotu, VIBROCONTROL 6000 CM vám bude výborným pomocníkom. Túto úlohu môže vykonávať buď ako samostatný kompaktný systém pre individuálny stroj alebo počítačom riadený systém pre kompletnú prevádzku. Paralelne môžu byť zobrazené rôzne druhy merania a analyzovaný stav stroja pomocou softvéru xms. VIBROCONTROL 6000 CM môže byť kombinovaný aj s prenosným prístrojom VIBROTEST 60 alebo integrovaný do riadiaceho systému.     V ponuke len ako náhradný diel:​
 

VIBROCONTROL 920

             VIBROCONTROL 1000                 

  S možnosťou digitálneho zobrazenia výsledkov. Viacúčelový monitor. 
 

Nižšie nájdete široké portfólio našich produktov v oblasti vibrodiagnostiky a ochrany strojov:

 
Bezkáblové snímanie vibrácií BKV BEYOND
Bezkáblové trojosové snímače vibrácií BKV Collect s patentovaným dizajnom a integrovaným meraním teploty vám umožňujú efektívne monitorovať vaše stroje. Úplne bezkáblové prevedenie zabezpečuje jednoduchú montáž, pravidelné reporty pre vaše pohodlie.
Prenosné Off-Line prístroje 
Ručné, prenosné prístroje určené na pochôdzkové (off-line) merania. 
VIBROTEST 80 a VIBROPORT 80 reprezentujú modernú architektúru prenosných prístrojov.
S našimi prenosnými prístrojmi môžete v teréne vykonávať analýzu vibrácií, vyvažovanie rotorov, monitorovanie technického stavu strojov a ďalšie. 
 
Kompaktné On-Line systémy
Trvalo inštalované kompaktné monitory menšieho rozmeru na permanentnú ochranu a monitorovanie technického stavu strojov. Sú to cenovo najdostupnejšie riešenia pre on-line meranie a monitorovanie vibrácií.

 
Mnohokanálové systémy
Modulárne mnohokanálové systémy na permanentnú (On-Line) ochranu strojov. Zoznámte sa s úplne novým systémom VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT, alebo už rokmi osvedčeným VIBROCONTROL 6000. 

 
Integrované systémy
Systémy, ktoré poskytujú permanentnú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby. Tieto systémy pozostávajú spravidla okrem mnohokanálovej vyhodnocovacej jednotky aj z centrálneho servera, vibrodiagnostického softwaru a ďalšej výbavy. Sem patria predovšetkým systémy SETPOINT CMS a systém COMPASS 6000.
 
Snímače rýchlosti kmitania - vibrácií
Veľký výber: Štandardné, pre vysoké teploty, vodotesné (môžu byť inštalované pod vodnou hladinou), do výbušného prostredia ATEX certifikované. 

 
Snímače zrýchlenia kmitania - vibrácií
Snímače zrýchlenia štandardné, pre výbušné prostredie (ATEX), pre meranie kmitania stožiarov veterných elektrární a ďalšie.

 
Bezkontaktné snímače kmitania
Štandardné bezkontaktné snímače, snímače pre výbušné prostredie, snímače skupiny IN-XXX (s integrovaným oscilátorom).
 

 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)