Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Význam termokamery v epidemiologickej situácii

V posledných dňoch bol komfort života po celom svete značne obmedzený karanténnymi opatreniami a situácia sa vyvíja žiaľ takým smerom, že tieto obmedzenia budú v rôznej podobe trvať celé dlhé mesiace. Má to však zabrániť tomu najhoršiemu. Avšak aby sa to podarilo, je potrebný veľmi disciplinovaný a zároveň sofistikovaný prístup.

DVE FÁZY EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ
Vďaka epidemiologickým modelom vieme, že ak sa podarí efektívny zásah proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2,  ako sa už podarilo napríklad v Južnej Kórei, tak tento zásah bude prebiehať v dvoch fázach, ako uvádzame nižšie.

 


Časový vývoj nákazy COVID19 a účinok jednotlivých protiepidemiologických opatrení

Graf ukazuje počet nakazených ľudí v jednotlivých fázach boja proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2. Podstatné je rozdelenie na dve fázy: fáza silných reštrikcií, tj. fáza "Kladiva-Hammer" a fáza „Tanca-Dance“, ktorá trvá oveľa dlhšie a je veľmi potrebné použiť "sofistikované reštrikcie". V oboch fázach môže termokamera zohrať kľúčovú úlohu pri znižovaní prenosu nákazy choroby COVID19.
 
PRVÁ FÁZA
Ak sa situácia vyvinie dobre, prísne opatrenia proti koronavírusu (ktoré aktuálne v mnohých krajinách sveta prebiehajú), by mali potrvať niekoľko týždňov (prípadne aj niekoľko mesiacov) a potom by malo nastať výrazné vyvrcholenie nákazy a následne by počet novo nakazených jedincov v populácii mal začať klesať. Toto by mohlo byť dosiahnuté za predpokladu vynaloženia ekonomicky primeraných nákladov. Zachránia sa tak milióny životov. Tým ale nie je vyhraté! Aby epidémia znovu neprepukla, bude treba aj druhá fáza, ktorá už nie je tak striktná. V tejto fáze dochádza k postupnému uvoľňovaniu karanténnych opatrení a my získavame postupne späť viac a viac voľnosti. Táto fáza je ale veľmi náchylná na ďalšie "rozbehnutie epidémie". Vysvetlíme ďalej.

DRUHÁ FÁZA
Koronavírus SARS-CoV-2 (spôsobujúci COVID19) je veľmi nákazlivý a musíme proti nemu bojovať v druhej karanténnej fáze so všetkými dostupnými technológiami, aby sme zabránili prenosu infekcie v populácii a okamžite izolovali infikovaných jedincov a ich bezprostredné okolie, kde mohli prísť do kontaktu s ostatnými.
Toto je obzvlášť dôležité, pretože v tejto uvoľnenejšej fáze je prenos chorôb rýchlejší a ľahší, pretože ľudia sa častejšie stretávajú. Fáza „Dance-Tanec“ je fáza  sledovania infikovaných ľudí, presným skríningom potenciálne infekčných ľudí a bezkontaktným meraním teploty atď. V ázijských krajinách, kde už prešli na stupeň „Dance-Tanec“, teplota sa meria viac ako 10-krát denne.
 
Druhú fázu karanténnych opatrení predstavujú predovšetkým: účinné testovania, účinné sledovania, zákazy cestovania, účinná izolácia a účinná karanténa. A to všetko za použitia moderných technológií, medzi ktoré patrí aj termokamera a bezdotykové meranie teploty.
 
Ak budeme tvrdo bojovať v obidvoch fázach, znížime tým počet úmrtí. Každá technológia, ktorá tomu môže napomôcť, je vítaná. Aj malé rozdiely v koeficiente prenosu ochorenia, môžu mať obrovské dopady na množstvo úmrtí, ale aj na celú ekonomiku, lebo sa nebude musieť opakovať reštriktívne a astronomicky drahá fáza kladiva (The Hammer), ktorá by musela opäť nastúpiť pri väčšom rozšírení ochorení COVID19.

NASADENIE TERMOKAMERY JE UŽITOČNÉ HLAVNE V DRUHEJ FÁZE
 
Termokamera Workswell MEDICAS môže pomôcť nielen v prvej fáze rapídneho rastu nakazených a tvrdých karanténnych opatrení (už spomínaná fáza kladiva-hammer), ale tiež (a dokonca ešte účinnejšie, práve vo fáze "tanec-dance", ktorý trvá mnoho mesiacov).  Termokamera Workswell MEDICAS teda nie je zariadenie, ktoré by malo využitie iba teraz v priebehu niekoľkých týždňov vo fáze "kladiva-hammer", ale hlavné využitie prichádza predovšetkým vo fáze "tanec-dance", kedy je paradoxne oveľa kritickejšie riešiť každý jednotlivý výskyt ochorení COVID19, pretože vzhľadom na „voľnejšie pravidlá“ sa môže choroba ľahšie šíriť.
Možnosti rozmiestnenia Termokamery a čierneho telesa:
 
Ako dlho môžu trvať tieto protiepidemické opatrenia? Dlho, bohužiaľ! Keď sa pozrieme do minulosti, na mexickú prasaciu chrípku, ktorá bola spôsobovaná chrípkovými vírusmi kmeňa A / H1N1, tak zistíme, že od prvého zaznamenaného výskytu, ktorý bol v Mexiku 17. marca v roku 2009 bola pandémia (oficiálne vyhlásená 11. júna) zo strany WHO ukončená 10. augusta v roku 2010. Šírenie vírusu teda trvalo takmer rok a pol! A to mal zrejme tento vírus H1N1 nižšiu nákazlivosť, než aktuálny vírus (či skôr kmene vírusu) SARS-CoV-2!

Termokamery teda môžu pomôcť nielen zamedziť ďalšiemu nakazeniu osôb na pracovisku, ale aj presnejšie zacieliť vykonávanie testov na COVID19. Jej nasadenie znižuje pravdepodobnosť, že dôjde k nutnosti karanténneho opatrenia v rámci pracoviska/prevádzky a tým znižuje potenciálne riziko vysokej straty v dôsledku odstávky prevádzky v dĺžke dvoch až troch týždňov!
 
Graf ukazuje prírastok nových prípadov v Južnej Kórei. Počet nových prípadov začal pomerne rýchlo klesať po zavedení karanténnych opatrení a najťažšia fáza karantény netrvala príliš dlho. Nasledovala fáza "Dance-Tanec", ktorá trvá v čase písania článku a ešte dlho bude trvať.
 
 

Nasadenie termokamier nie je záležitosť niekoľkých týždňov, ale strategický prvok v druhej fáze stratégie potláčania vzniku nových centier šíriacej sa epidémie.

Zdroj: Workswell

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)