Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

VIBROPORT 8000

PRENOSNÝ VIBRODIAGNOSTICKÝ PRÍSTROJ S ROZŠÍRENOU ANALÝZOU 

VIBROPORT 8000 je prenosná diagnostická jednotka s až 24-kanálovým simultánnym vstupom, ktorá poskytuje rozšírenejšie možnosti analýzy ako ručné prístroje a zároveň sa takmer vyrovná trvalo inštalovaným monitorovacím systémom bez potreby IT infraštruktúry. VIBROPORT 8000 je založený na renomovanom systéme SETPOINT CMS, prijíma údaje z výstupov ľubovoľného existujúceho bezpečnostného systému alebo priamo zo senzorov a poskytuje mimoriadnu schopnosť
 diagnostiky a analýzy príčin.

Prenosné riešenie pre analýzu a vibračnú diagnostiku strojov

Poškodeniu strojov v dôsledku vibrácií možno účinne zabrániť prostredníctvom monitorov vibrácií, ktoré sledujú hodnoty a varujú obsluhu strojov skôr než dosiahnu nebezpečnú úroveň. V našom portfóliu máme trvalo inštalované, systémy na ochranu strojov (MPS) a systémy na monitorovanie stavu (CMS), ako aj off-line prenosné prístroje.
Prenosné prístroje sa často používajú na pochôdzkové či dočasné monitorovanie alebo na diagnostiku, v prípade, ak existuje pravdepodobnosť výskytu poruchy stroja, napríklad po odstávke alebo údržbe.
Nová hardvérová platforma VIBROPORT 8000 je založená na našom on-line systéme VIBROCONTROL 8000 avšak je to prenosná verzia. 

    


 VIBROPORT 8000 je optimalizovaný pre  pochôdzkové využitie a môžete s nim vykonávať nasledovné úkony:
  • Záznam hodnôt vibrácií počas nábehu a dobehu stroja
  • Monitorovanie problémových strojov v priebehu niekoľkých mesiacov, kým nebude možné určiť a vyriešiť hlavnú príčinu porúch
  • Rozšírenie existujúceho, čisto bezpečnostného systému o diagnostické údaje
  • Umožňuje prístup externých špecialistov k aktuálnym údajom

Systém je dodávaný v kufríku ako prenosné zariadenie, pripravené na použitie. 


Výhody systému VIBROPORT 8000:
  • Navrhnutý na použitie v teréne
  • Robustný a spoľahlivý hardvér za atraktívnu cenu
  • Kompatibilita so systémom OSIsoft PI
  • Rozšírené dynamické údaje vďaka patentovanej technológii iFactor

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na uvedených kontaktoch alebo vyplnením dotazníka v ľavej hornej časti tejto stránky.

Nižšie nájdete široké portfólio našich produktov v oblasti vibrodiagnostiky a ochrany strojov:

 
 
Trvalo inštalované kompaktné monitory menšieho rozmeru na permanentnú ochranu a monitorovanie technického stavu strojov. Sú to cenovo najdostupnejšie riešenia pre on-line meranie a monitorovanie vibrácií.

 
Mnohokanálové systémy
Modulárne mnohokanálové systémy na permanentnú (On-Line) ochranu strojov. Zoznámte sa s úplne novým systémom VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT, alebo už rokmi osvedčeným VIBROCONTROL 6000. 

 
Systémy, ktoré poskytujú permanentnú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby. Tieto systémy pozostávajú spravidla okrem mnohokanálovej vyhodnocovacej jednotky aj z centrálneho servera, vibrodiagnostického softwaru a ďalšej výbavy. Sem patria predovšetkým systémy SETPOINT CMS a systém COMPASS 6000.
 
Snímače rýchlosti kmitania - vibrácií
Veľký výber: Štandardné, pre vysoké teploty, vodotesné (môžu byť inštalované pod vodnou hladinou), do výbušného prostredia ATEX certifikované. 

 
Snímače zrýchlenia kmitania - vibrácií
Snímače zrýchlenia štandardné, pre výbušné prostredie (ATEX), pre meranie kmitania stožiarov veterných elektrární a ďalšie.

 
Bezkontaktné snímače kmitania
Štandardné bezkontaktné snímače, snímače pre výbušné prostredie, snímače skupiny IN-XXX (s integrovaným oscilátorom).

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)