Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Úvod - Ochrana a diagnostika strojov a zariadení

Na tejto stránke Vám ponúkame prehľad o ochrane, monitorovaní a diagnostiky technického stavu strojov a zariadení. Taktiež uvádzame informácie o vyvažovaní rotorov rotačných strojov.

Brüel & Kjaer Vibro
 je považovaný za najväčšieho nezávislého výrobcu systémov a prístrojov na ochranu, monitorovanie a diagnostiku technického stavu strojov s preferenčným pôvodom Európskej únie (EU), čo v praktickom živote znamená tzv. „bezbariérovú logistiku“, rýchlu dodávku tovaru a náhradných dielov v rámci Európy. Spoločnosť sa opiera o viac ako 70-ročné skúsenosti v projektovaní a vo vývoji a poskytovaní prístrojového vybavenia a riešení na ochranu a vibrodiagnostiku strojov a zariadení.

 

Brüel & Kjaer Vibro je zjednotená spoločnosť z pôvodných spoločností Schenck Vibro a Brüel & Kjaer Condition Monitoring Systems. Výroba s centrom v Darmstadte (SRN) je zastúpená vo všetkých priemyselne významných krajinách sveta prostredníctvom svojich obchodných a servisných zastúpení. Okrem údajových listov a príručiek vydávaných v rôznych jazykoch, firma Brüel & Kjaer Vibro podporuje svojich partnerov a všeobecne odbornú verejnosť množstvom prípadových štúdií a technických zaujímavostí v časopise „uptime magazine“. Jeden z významných výsledkov, opísaných v uvedenom časopise, sa dosiahol v najväčšej výrobni zeleného etylénu na svete (Braskem, 200k ton za rok) v Triunfo Petrochemical Complex v Brazílii. Na www.bkvibro.com nájdete prehľad všetkých publikovaných časopisov „uptime magazine“ a je možné ich stiahnuť v pdf formáte.
 
 

Najväčšia výrobňa zeleného etylénu na svete úspešne využíva systém COMPASS

Najväčšia výrobňa zeleného etylénu na svete úspešne využíva systém COMPASSTM.


B & K s.r.o. je najväčším dodávateľom na území Slovenskej republiky pre počítačom riadené integrované systémy na ochranu, monitorovanie a vibrodiagnostiku technického stavu strojov, dodávaných na kľuč. Má viac ako 20-ročné skúseností v oblasti navrhovania, projektovania a realizácie projektov zameraných na ochranu veľkého počtu strojov a výrobných zariadení. Okrem spracovania overenej technickej dokumentácie a realizácie diela, B & K s.r.o. vykonáva komplexné vyskúšanie systému (FAT – Factory Acceptance Test, SAT – Site Acceptance Test), školenie personálu na rôznych úrovniach a zabezpečuje kompletný záručný ako aj pozáručný servis z Bratislavy.

Chrániť takýto rotor parnej turbíny pri 3 000 ot/min je mimoriadne vážnou a zodpovednou úlohou.

Chrániť takýto rotor parnej turbíny pri 3 000 ot/min je mimoriadne vážnou a zodpovednou úlohou.


Na monitorovanie technického stavu a diagnostiku valivých ložísk sú k dispozícii účinné diagnostické metódy.

Na monitorovanie technického stavu a diagnostiku valivých ložísk sú k dispozícii účinné diagnostické metódy.


Na monitorovanie technického stavu a diagnostiku valivých ložísk sú k dispozícii účinné diagnostické metódy.
Z hľadiska dôslednej ochrany rotačných strojov sú významné najmä odporúčania nasledujúcich noriem:
 

Mechanické kmitanie na nerotujúcich častiach:

 • STN ISO 10816 Mechanické kmitanie – Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach

 
Mechanické kmitanie na rotujúcich hriadeľoch:

 • STN ISO 7919 Mechanické kmitanie strojov s nevratným pohybom. Meranie na rotujúcich hriadeľoch a kritéria hodnotenia

 

Okrem ochrany a monitorovania normou odporúčaných charakteristických hodnôt je významná dôsledná a spoľahlivá archivácia nameraných údajov, prostredníctvom databázového systému ORACLE® ako aj sofistikované metódy vibračnej diagnostiky firmy Brüel & Kjaer Vibro ako napr.:

 • jednotka na určenie stavu valivých ložísk (BCU Bearing Condition Unit)
 • vektory a vektorová analýza rotorového kmitania;
 • analýza s konštantnou relatívnou šírkou 70%, 23%, 6% pásma (CPB)
 • frekvenčná analýza na báze FFT (až do 40 kHz, synchronizovaná a nesynchronizovaná);
 • analýza obálky a cepstrálna analýza;

 
Uvedenými metódami je možné účinne sledovať resp. odhaliť široký okruh problémov spôsobených najmä:

 • zmenami vyváženosti rotačných častí
 • zmenami ustavenia súosovosti
 • opotrebením alebo poškodením valivých ložísk
 • opotrebením alebo poškodením klzných ložísk
 • závadami ozubených prevodov
 • trhlinami v dôležitých komponentoch
 • prechodovými dejmi počas prevádzky
 • narušením prúdenia kvapaliny v hydraulických strojoch
 • zmenami elektromagnetických podmienok u elektrických strojov
 • zadieraním
 • mechanickým uvoľnením

 
V danej oblasti B & K s.r.o. ponúka konzultačné a poradenské služby ako aj široký sortiment tematicky vhodne orientovaných odborných školení.
 

Nižšie nájdete široké portfólio našich produktov v oblasti vibrodiagnostiky a ochrany strojov:

Bezkáblové snímanie vibrácií BKV BEYOND
Bezkáblové trojosové snímače vibrácií BKV Collect s patentovaným dizajnom a integrovaným meraním teploty vám umožňujú efektívne monitorovať vaše stroje. Úplne bezkáblové prevedenie zabezpečuje jednoduchú montáž, pravidelné reporty pre vaše pohodlie.
Prenosné Off-Line prístroje 
Ručné, prenosné prístroje určené na pochôdzkové (off-line) merania. 
VIBROSTORE 100 a VIBROPORT 8000 reprezentujú modernú architektúru prenosných prístrojov.
S našimi prenosnými prístrojmi môžete v teréne vykonávať analýzu vibrácií, vyvažovanie rotorov, monitorovanie technického stavu strojov a ďalšie. 
 
Kompaktné On-Line systémy
Trvalo inštalované kompaktné monitory menšieho rozmeru na permanentnú ochranu a monitorovanie technického stavu strojov. Sú to cenovo najdostupnejšie riešenia pre on-line meranie a monitorovanie vibrácií.

 
Mnohokanálové systémy
Modulárne mnohokanálové systémy na permanentnú (On-Line) ochranu strojov. Zoznámte sa s úplne novým systémom VIBROCONTROL 8000 / SETPOINT, alebo už rokmi osvedčeným VIBROCONTROL 6000. 

 
Integrované systémy
Systémy, ktoré poskytujú permanentnú ochranu, monitorovanie technického stavu, ako aj vibrodiagnostické služby. Tieto systémy pozostávajú spravidla okrem mnohokanálovej vyhodnocovacej jednotky aj z centrálneho servera, vibrodiagnostického softwaru a ďalšej výbavy. Sem patria predovšetkým systémy SETPOINT CMS a systém COMPASS 6000.
 
Snímače rýchlosti kmitania - vibrácií
Veľký výber: Štandardné, pre vysoké teploty, vodotesné (môžu byť inštalované pod vodnou hladinou), do výbušného prostredia ATEX certifikované. 

 
Snímače zrýchlenia kmitania - vibrácií
Snímače zrýchlenia štandardné, pre výbušné prostredie (ATEX), pre meranie kmitania stožiarov veterných elektrární a ďalšie.

 
Bezkontaktné snímače kmitania
Štandardné bezkontaktné snímače, snímače pre výbušné prostredie, snímače skupiny IN-XXX (s integrovaným oscilátorom).

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)